Privacy Policy

Privacy Statement NCC Marum:

Inleiding

NCC Marum verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van NCC Marum. NCC Marum verwerkt de data in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van gegevens, zoals de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

NCC Marum behandelt verkregen data vertrouwelijk en zorgvuldig. NCC Marum verzamelt gegevens bij het abonneren op de nieuwsbrief en bij registratie voor evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van NCC Marum. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van NCC Marum. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of NCC Marum hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@ncc-marum.nl of NCC Marum, NCC - Noorderweg 9 - 9363 TA - Marum. NCC Marum verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website www.NCC-Marum.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NCC Marum beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat NCC Marum kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NCC Marum gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. De lijst van cookies die geplaatst worden heeft u zelf kunnen inzien en beheren onder de knop 'Cookie-instellingen beheren' bij uw bezoek aan de NCC Marum website.

Beveiliging

NCC Marum heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van NCC Marum zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. NCC Marum kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van NCC Marum, dan kunt u deze richten aan NCC - Noorderweg 9 - 9363 TA - Marum of per e-mail: info@ncc-marum.nl.

Instellingen aanpassen

Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies juist toestaan? Dat kan middels 'Cookie-instellingen beheren' of door uw cache-geheugen te legen, opnieuw deze website in te laden en te kiezen in het Cookie menu.

Wijziging van Privacy Statement

NCC Marum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. NCC Marum adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deel deze pagina